วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า U-MDC ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูล
 
     
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า U-MDC ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร  กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการประสานงานเเละเเจ้งข่าวสาร เพื่อประโยชน์ แก่ท่าน เเละทางวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

ตามลิงค์นี้ได้เลย https://goo.gl/forms/3rbLrURqCB5i6Q7N2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาขอขอบคุณศิษย์เก่า U-MDC ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ