วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant)
 
     

 

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. ที่พักตลอดหลักสูตร
 2. วัสดุ เครื่องมือต่างๆ 
 3. เอกสารประกอบการอบรม
 4. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 5. เสื้อมหาวิทยาลัย
 6. ทำเนียบการสอบใบประกาศวิชาชีพ

ระยะเวลาหลักสูตรอบรม 4 เดือน (วันจันทร์ - วันศุกร์) วันละ 8 ชั่วโมง
 - อบรมภาคทฤษฎี 1 เดือนครึ่ง
 - อบรมภาคปฏิบัติและฝึกงาน 2 เดือนครึ่ง 

สถานที่อบรม ณ สวนทวดจีบ รังสิตคลอง 4 จังหวัดปทุมธานี

 

 

การสมัคร 2 แบบ

1.แบบฟอร์มใบสมัครอบรมหลักสูตรแม่บ้านโรงแรม

2.แบบฟอร์มสมัคร ONLINE อบรมหลักสูตรแม่บ้านโรงแรม