วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.61 ถึงวันที่ 26 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant)
 
     


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท ประกอบด้วย
 1. ที่พักตลอดหลักสูตร
 2. วัสดุ เครื่องมือต่างๆ 
 3. เอกสารประกอบการอบรม
 4. ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 5. เสื้อมหาวิทยาลัย
 6. ทำเนียบการสอบใบประกาศวิชาชีพ

ระยะเวลาหลักสูตรอบรม 4 เดือน (วันจันทร์ - วันศุกร์) วันละ 8 ชั่วโมง
 - อบรมภาคทฤษฎี 1 เดือนครึ่ง
 - อบรมภาคปฏิบัติและฝึกงาน 2 เดือนครึ่ง 

สถานที่อบรมโรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น (Richmond Stylish Convention Hotel) 
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
คลิกเพื่อแสดงแผนที่

แบบฟอร์มใบสมัครอบรมหลักสูตรแม่บ้านโรงแรม