วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.61 ถึงวันที่ 28 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยการจัดการเพือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา