วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 29 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขั้นตอนปฎิบัติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
ขั้นตอนปฎิบัติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ   ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562