วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 เม.ย.62 ถึงวันที่ 26 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา