วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการ
 
     

                      โครงการจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ