วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการ
 
     

                      โครงการจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ


   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                      โครงการจัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 
  


 
  


   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                      โครงการจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ