วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.63 ถึงวันที่ 7 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานการประชุมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปี 2561
 
     

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561