วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาตามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ