วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 พ.ค.63 ถึงวันที่ 28 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับ Princess Isabelle Lafforgue, Princess of the Tribal Royal Sultanate of Mindanao, Ambassador of Goodwill at Large เเละ Mr.isarum sriyingyong, her designated Lord Chambelian
 
     

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับ Princess Isabelle Lafforgue, Princess of the Tribal Royal Sultanate of Mindanao,  Ambassador of Goodwill at Large เเละ Mr.isarum sriyingyong, her designated Lord Chambelian โดย อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ เเละประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งกำหนดเเนวทางที่จะร่วมมือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมฤทธิ์บัตรต่างๆ ผ่านระบบประชุมทางไกล video conference.