วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

 วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม