วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ค.64 ถึงวันที่ 14 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ “ TSU First Step ต้อนรับเพื่อนใหม่หัวใจเทาฟ้า” นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ✅วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
 
     

โครงการ “ TSU First Step ต้อนรับเพื่อนใหม่หัวใจเทาฟ้า” นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
✅วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.