วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.64 ถึงวันที่ 20 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เเละตัวเเทนนิสิต ร่วมกันทำบุญ สำนักงานใหม่ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ )
 
     

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร ตัวเเทนสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เเละตัวเเทนนิสิต ร่วมกันทำบุญ สำนักงานใหม่ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ ) มหาวิทยาลัยทักษิณ เเละสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณพระหรหม ปู่เลียบ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยทั้งนี้ ขอเเจ้งให้นิสิตทราบ โดยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จะเริ่มปฎิบัติงานให้บริการนิสิตเเละบุคคลทั่วไปอาคารดังกล่าว ตั้งเเต่วันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป