วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ต.ค.64 ถึงวันที่ 20 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เเละตัวเเทนนิสิต ร่วมกันทำบุญ สำนักงานใหม่ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ )