วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
     


นายอิสรัมภ์ ศรียิ่งยงค์
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา