วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 
     

              โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและกฎหมาย ระเบียบสำหรับนักบริหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในยุค COVID-19” ระหว่างวันที่  3 - 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก